Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

9486 c0f6 500
Reposted fromfelicka felicka viaForestMan ForestMan
1773 f1ae 500
Reposted frompeper peper viaForestMan ForestMan
4120 6118
Reposted frompyysia pyysia viaForestMan ForestMan
0486 b849 500
Lake Garda, Italy  
Reposted fromkanusia kanusia viaForestMan ForestMan
Tak, chcę się zmęczyć, pobrudzić, umordować, nałykać kurzu, spalić słońcem i zmoczyć przez deszcz. Chcę poczuć (...) życie, jakbym je miała pod skórą.
— B. Pawlikowska
Reposted fromswojszlak swojszlak viaForestMan ForestMan
6673 9533 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaForestMan ForestMan
9574 47f9
Reposted fromfelicka felicka viaForestMan ForestMan
4554 f19c 500
Reposted fromwestwood westwood viaForestMan ForestMan
2175 67a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaForestMan ForestMan
2880 91c4 500
Reposted fromwestwood westwood viaForestMan ForestMan

March 20 2015

6343 ce8c 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viaSsss Ssss

March 17 2015

wszedłem do pokoju i powiedziałem, że ewentualnie wybrałbym filologię polską, ponieważ pragnę w przyszłości zajmować się literaturą i ojciec, usłyszawszy nowinę, złapał leżącą akurat pod ręką "czarodziejską górę" i wyrżnął nią o ścianę. potem złapał stojący na stole radziecki budzik i wyrżnął nim o ścianę. budzik rozsypał się w proch, "czarodziejskiej górze" prawie nic się nie stało. czas przestał istnieć, literatura ocalała.
— jerzy pilch
Warto było cię spotkać, aby się dowiedzieć, że istnieją takie oczy jak twoje.
— — Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromblackdrama blackdrama viabartlomiej bartlomiej
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viabartlomiej bartlomiej
4098 9d99 500
Reposted fromandrius andrius viabartlomiej bartlomiej
7836 9146 500
Reposted fromfelicka felicka
8745 b1a8
Reposted fromfelicka felicka
You have to walk carefully in the beginning of love; the running across fields into your lover’s arms can only come later, when you’re sure they won’t laugh if you trip.
Jonathon Carroll, “Outside the Dog Museum” (via hippiesayslove)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
Teraz. To jest właśnie klucz. Teraz, teraz, teraz! Uważność rozwija twoją czujność, obecność, ciekawość. Ciekawość czego? Otóż właśnie ciekawość tego, co tu i teraz. Medytujesz i wdech ulatuje z ciebie tu i teraz, budzisz się ze swoich fantazji tu i teraz, i te fantazje też masz tu i teraz, choć na pozór przenoszą cię w przeszłość lub w przyszłość.
— Pema Chodron, “Mądrość nieuciekania”
Reposted fromkonrad konrad viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl